Antics Alumnes Arrels


L'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES ARRELS
 agrupa a tots els antics/antigues alumnes de l’Escola Arrels (abans San Pio X).

 

 Els seus objectius són:

  • Promoure la relació dels antics alumnes de l’Escola Arrels entre si i amb altres antics alumnes de la Institució Teresiana de Catalunya i de tot el món.
  • Potenciar en els associats la participació activa en la societat, aprofundint i generant opinió en temes rellevants del món actual des dels valors i tarannà propi de la proposta socioeducativa de la Institució Teresiana. 
  • Organitzar activitats i serveis de tipus social, educatiu, cultural, pastoral, recreatiu i esportiu per als seus membres. 

#

L'Associació d'Antics Alumnes Arrels (AAA) és fruit de la voluntat de recuperar el contacte amb i entre els qui estudiaren a l'Escola Arrels (abans San Pio X i Institut Josefa Segovia).

 

El març de 2004, un grup d'antics alumnes de l'Escola, en comunicació amb el col·legi, vàrem constituir una Comissió d'Antics Alumnes, amb l'objectiu de reactivar el contacte, animant i mantenint el seu entranyament amb "El Cole".

 

El 2007 es va constituir la Associació d'Antics Alumnes Arrels. 


Trobades de promocions

Es celebren trobades amb promocions al voltant d' aniversaris significatius. Generalment els 25 anys de la sortida de l'Escola

  

Són celebracions molt entranyables que enforteixen els lligams amb l'Escola i entre nosaltres.

 

Trobades lúdic-esportives

Les trobades lúdic-esportives es celebren un cop a l'any al pati de l'Escola Arrels, generalment un dissabte a la tarda,

 

Convocada per l'Associació d'Antics Alumnes Arrels, és una tarda de convivència d'amics i familiars a l'entorn d'un campionat, fins ara només de futbol sala, al qual hi participen alumnes, professors, ex-alumnes, i ex-professors de l'escola.  

Altres activitats

A banda de les Assemblees anuals i de les trobades de promocions, a l'Associació hem fet activitats de diversos tipus:

  • unes més serioses per pensar i plantejar-nos alguns temes importants,
  • d'altres més lúdiques, esportives o solidàries.  

Algunes tenen un caràcter anual, (com les trobades lúdic-esportives o la participació a la cursa escolar Arrels), i d'altres són puntuals.



Assemblees

Des de la seva constitució l'any 2007, l'Associació d'Antics Alumnes Arrels-San Pio X celebra anualment la seva assemblea, generalment el mes de gener, on:

  • es recull  l’actitivitat de l’any,
  • es planifiquen les línies a seguir l’any següent
  • i es renoven, si s’escau, els òrgans de la Junta.        Més informació: www.aaarrels.org 


Contacte

 

Adreça:

Cardenal Tedeschini, 76-80

08027 Barcelona

 

Telèfon: 93 352 44 54

 

Correu: AAArrels@gmail.com

 

Web: www.aaarrels.org


Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda