AVÍS LEGAL

 

Política de privacitat

Tal com diu la Llei Orgànica de 15/1999 DE 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal s'informa que les dades recollides en aquesta web seran utilitzades de manera segura per tal de que es compleixi tot el que recull la norma esmentada. Els usuaris que facilitin dades personals donen el seu consentiment perquè siguin tractades d'acord amb les finalitats esmentades i per a fer possible l'accés a les pàgines restringides a membres de la Institució Teresiana. Qualsevol usuari pot exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals que subministra mitjançant aquest enllaç.

 

Dades de la web

Segons el que estableix la Llei 34/ de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, indiquen les dades de propietat del lloc web www.institucioteresiana.cat

Titular:  Fundació Privada Viarany 

Adreça:  Cardenal Tedeschini 74, 3r.  08027  Barcelona

E. mail    fpv@fundacioviarany.org

 

Objecte de la web

  • Proporcionar informació sobre la identitat i activitat de la Institució Teresiana a Catalunya. Aquest servei es facilita de manera gratuïta i oberta.
  • Fer possible la comunicació dels membres d'aquesta associació a Catalunya mitjançant internet en un entorn segur i utilitzant codis d'accés. 

Els serveis proporcionats per aquesta web són gratuïts i l'accés i la seva utilització impliquen la plena acceptació de les condicions generals descrites en aquest marc legal. 

 

Propietat Intel·lectual  i drets d'autor 

La propietat Intel·lectual i la condició d'autor de qualsevol persona en les distintes disciplines creatives hauran d'ésser respectades. Els continguts, formats i imatges d'aquesta web són propietat  d'ella mateixa o de terceres persones. Quan no es citi el nom de l'autor o autora s'hauran d'atribuir al lloc web.

 

Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda