Nosaltres


La Institució Teresiana és una Associació Internacional de laics cristians, la finalitat de la qual és contribuir a la promoció humana i social, a través de la mediació cultural i educativa. 

Els seus membres cerquen viure els valors de l'Evangeli, i procuren una preparació seriosa per realitzar la missió de la Institució Teresiana en entitats públiques i privades, a través de la pràctica professional,    

Llegir més...

a Catalunya


La Institució Teresiana començà les seves activitats a Catalunya  l'any 1918, amb un centre de formació del professorat al carrer Ample de Barcelona.

Els seus membres estan presents, tant en entitats públiques com privades, en el món de l'educació formal i no formal, en l'àmbit de la salut, de l'empresa, dels serveis socials, dels mitjans de comunicació, de la investigació, de la pastoral...

Llegir més...

què fem?


Els membres porten  a terme la seva missió en la societat civil, com la sal, des de les seves professions individuals, treballant conjuntament amb persones i entitats amb objectius afins.

La IT treballa també a través de centres, projectes i programes d'iniciativa pròpia.

A Catalunya, la IT compta amb diverses entitats, organitzacions i projectes propis.  Com ara, a Barcelona...

Llegir més...

 Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda