Com la sal

Com la sal i les espècies, molts de nosaltres, som homes i dones professionals, dissolts entre els de la nostra classe i condició, passant desapercebuts, essent exteriorment com tothom, però interiorment singulars, amb l’esperit del Crist que ens esperona a desenvolupar la Missió que ens ha confiat. 

 

La característica principal de la Institució Teresiana, volguda per Poveda, és la presència dels seus membres en estructures públiques. En la realització de la seva missió, la Institució s'ha implicat des dels seus inicis en la promoció de la dona i la superació dels límits que els prejudicis i la tradició li han imposat. 

 

Com la llum

El seu camp d’actuació privilegiat ha estat, històricament, l’educació formal i no formal, posant especial atenció a la formació del professorat i dels educadors i educadores en general.

 

A Catalunya hem treballat, i ho continuem fent, a Universitats, Instituts, Centres de Educació infantil i Primària i Escoles de Formació del Professorat. De manera especial estem compromesos en la dedicació a l’estudi, la innovació, la creació cultural i la investigació científica. 

 

 

 

Units pel bé 

Tota aquesta tasca té una vessant social molt clara en el compromís dels seus membres  per recolzar línies noves d’actuació que promouen una acció humanitzadora i amplien la seva actuació professional i el seu camp de missió. 

 

Àmbits com  l’animació sociocultural, la salut, la família, l’empresa, l’atenció a les noves migracions, la presència en barris populars, etc. han estat camins de missió per a membres de la Institució Teresiana, intentant fer present en ells l’evangeli i promoure la vida.

 

 

Compromesos i actius

 

Com a creients compromesos, assumeixen les tasques pròpies dels laics a la comunitat eclesial, amb una participació activa  en l'animació i formació pastoral i catequètica. 

 

El seu compromís evangèlic abasta tota la seva vida, més enllà de la jubilació. Continuen treballant en totes les noves oportunitats i reptes que s’obren als qui consideren l’educació i la humanització de la nostra societat,  com un procés  que es desenvolupa al llarg de tota la vida. 

Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda