InteRed Catalunya

 

INTERED  és una ONG de desenvolupament arrelada, a Catalunya des de fa més de 20 anys i d'àmbit estatal. Aquesta organització, promoguda per la Institució Teresiana, vol impulsar, des de la societat civil, una Xarxa d'Intercanvi i Solidaritat entre grups socials, pobles i cultures.

 

A nivell internacional, InteRed du a terme accions de desenvolupament en educació bàsica, formació i capacitació amb poblacions indígenes, dones, persones adultes, comunitats rurals i infància desafavorida. Ha realitzat més de 1000 projectes de desenvolupament en països d'Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica; i, gràcies a l'obtenció de la Qualificació de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que avala la trajectòria i qualitat del treball d'InteRed, ha executat diversos convenis de Cooperació Internacional i d'Educació per al Desenvolupament.

 

A nivell estatal, les campanyes d'educació per al desenvolupament han afavorit el seu posicionament com ONG de desenvolupament, especialitzada en educació amb enfocament de Drets Humans i equitat de gènere.

 

#

InteRed treballa per una educació inclusiva, gratuïta i de qualitat, com un deure al qual totes les persones hi han de poder accedir, independentment del lloc en què hagin nascut i de les seves capacitats innates o adquirides. Molts dels seus projectes van adreçats a les persones excloses dels sistemes educatius.

 

Es vol impulsar una ciutadania global, mobilitzada per a la transformació social, que faci possible una cultura de la solidaritat entre els pobles a través de programes de formació, campanyes de sensibilització i promoció del voluntariat.

 

En aquesta línia es situa la col·laboració amb  l’Escola Arrels: es treballa la igualtat de gènere amb els grups-classe afavorint el coneixement i la relació dels nois i les noies amb diversos col·lectius, ja siguin d'altres llocs (Projecte Mururata a Bolívia) o del mateix barri del Congrés- Indians (Sants Innocents, Casal del Barri i Casal La Palmera).

 

El Projecte Mururata va sorgir arran de la participació d’una de las orientadores del col·legi,  en un curs de Formació del Voluntariat organitzat des d'InteRed. En acabar aquest curs, aquesta noia va fer, a l’estiu, una experiència de voluntariat internacional a Bolívia en el Projecte Mururata, que es situa en un centre d’educació especial. En tornar de Bolívia, va compartir la seva experiència amb el professorat i els voluntaris i voluntàries d’InteRed. I d’aquí va sortir l’agermanament que varen fer els i les alumnes del col·legi amb aquesta realitat de Bolívia. El fet de tenir una persona propera que ha viscut aquesta realitat ha fet que els nois i noies l’hagin pogut viure d’una forma més vivencial.

 

A nivell local,  el curs passat hem portat endavant, gràcies al finançament de l’Ajuntament de Barcelona, l’experiència d’Aprenentatge Servei (ApS), un projecte que va dirigit en concret als i les joves de 4rt d’ESO i amb el que pretenem que el col·legi no només sigui un lloc on fer seus els coneixements acadèmics necessaris per al seu desenvolupament, sinó que també sigui un espai on se’ls doni la possibilitat d’implicar-se en la societat de forma activa.  En l’actualitat, tot i no tenir finançament extern, InteRed, juntament amb el col·legi, continua portant endavant aquest projecte. 


Projecte aprenentatge-servei al barri del Congrés

L'Escola Arrels, el Centre d'Educació Especial Sants Innocents  i el Casal de Gent Gran La Palmera, en col·laboració  amb InteRed Catalunya,  treballen junts en un projecte d'aprenentatge-servei per afavorir la cohesió social en el barri del Congrés, a Barcelona.

Alumnes de Sants Innocents i del Col.legi Arrels, preparen compostatge per a l’hort urbà

 

Alumnes de Sants Innocents i de l'Escola Arrels, treballant junts a l’hort urbà

 


Resum de l'experiència d'aprenentatge-servei al barri del Congrés

 

Aquest vídeo resumeix, a través de fotos i frases dels mateixos joves, l'experiència que han viscut participant en el projecte d'aprenentatge-servei al barri del Congrés de Barcelona.

 Presentació del projecte Mururata

Presentació del projecte Mururata, als més petits.

 Cursos de formació per al voluntariat

InteRed Catalunya organitza periòdicament cursos de formació per al voluntariat i anàlisi crític de la realitat, dirigits a persones que volen aprofundir en les causes de la injustícia a nivell mundial i que lluiten personalment o des de plataformes diverses per transformar la realitat social.

 

Jocs cooperatius

 InteRed organitza sessions de Jocs cooperatius 

 Formació del voluntariat


Contacte

 

Adreça:

Cardenal Tedeschini, 72 - 1r.

08027 Barcelona

 

Teléfon: 934 672 667

 

Correu electrònic:

catalunya@intered.org 

 

 

Web:  http://www.intered.org


Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda