Convivim

CONVIVIM és un projecte promogut per la Institució Teresiana, sota titularitat de la Fundació Privada Viarany, que cerca orientar a la persona nouvinguda en la seva integració a Catalunya: assessorant-la i acompanyant-la en tràmits d’estrangeria i facilitant el seu coneixement de les llengües i cultura pròpies de la societat catalana.

 

Es cerca establir un contacte fraternal més enllà de l’ajuda per a fer un tràmit i es vol potenciar la convivència i el diàleg des de la seva pròpia cultura, tradició i religió.

 

Es fomenten fòrums, debats i conferències propis o d’altres relacionades amb el mon de la  immigració, i el treball en xarxa amb altres entitats i grups amb interessos i tasques afins per tal de consensuar criteris i sumar esforços.  

 

#

 

El projecte del Centre Convivim neix l’any 2004, a partir del Projecte Comú de Missió aprovat aquell any per la Institució Teresiana, per donar resposta a les necessitats de la nova immigració arribada en els últims anys, sobretot amb el canvi de mil·lenni. 

 

Els seus objectius són:

 • Acollir i assessorar a tota persona estrangera en el seu itinerari per aconseguir una estada regular al nostre país.
 • Establir un contacte personal, més enllà del que requereix un tràmit.
 • Acompanyar i assistir a la persona en la gestió dels seus tràmits.
 • Facilitar la integració de la persona en aquesta societat compartint, respectant i dialogant des de la seva pròpia cultura, tradició i religió.
 • Intercanviar accions amb associacions veïnals, serveis socials, etc. en el barri on es troba la seu per fomentar una bona relació entre immigrants i autòctons.
 • Treballar en xarxa amb organitzacions que es dediquen a aquesta finalitat i/o a mitigar necessitats bàsiques com ara: menjar, habitatge, vestimenta...
 • Ajudar a l’immigrant a conèixer més ràpidament els costums del lloc, les llengües oficials, les tradicions... Ajudar-los a inserir-se.
 • Generar un centre de documentació i consultes, així com fomentar fòrums, xerrades, debats relacionats amb la immigració.

Des d’aquell moment, s’acullen anualment a unes 1.200 persones que venen a demanar informació i són derivades a serveis propis o externs. Els serveis propis són:

 • Atenció jurídica en estrangeria. 
 • Aprenentatge del català.
 • Aprenentatge del castellà. 
 • Aprenentatge de noves tecnologies (informàtica). 
 • Activitats de coneixement de la cultura i de sensibilització en interculturalitat. 
 • Orientació sociolaboral (en col·laboració amb altres entitats)

Més informació >>Contacte

 

Adreça: Cardenal Tedeschini, 72 Baixos

08027 Barcelona

 

Telèfon: 93 340 11 99 

  

Correu: convivim@fundacioviarany.org

 

Web: www.convivim.org

 

Metro: L-5 Congrés i properes L-4 Maragall i L-1 Fabra i Puig.

Bus: 20 (final parada)

 Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda