Centre Passatge

EL CENTRE PASSATGE és un espai promogut per la Institució Teresiana, sota la titularitat de la Fundació Privada Viarany, on es vol  viure el diàleg fe-cultura-justícia com a eix existencial, on es celebra amb joia i plenitud i on el compromís dels seus membres (infants, joves i adults) es manifesta de manera compartida:

 • en el reconeixement del valor de cada persona i de la interacció amb els altres; 
 • en l’afirmació d’una societat amb identitat pròpia, construïda des de la diversitat cultural i religiosa;
 • i en el compromís que neix del diàleg fe-cultures-justícia, tot promovent l’experiència creient i el diàleg interreligiós.

Aquest projecte, per portar a terme aquests compromisos, ofereix recursos educatius i formatius des de l'àmbit no formal.   


#

L’expressió de qualsevol projecte humà ha de ser, per humà, abastable i inabastable alhora. Ha de donar resposta a la necessitat de ”tocar-lo” de manera tangible i a la necessitat de percebre'l com a horitzó que ens transcendeix.  Ha de ser concret i alhora utòpic.  

També el projecte que es dóna una comunitat cristiana, ha de estar construït sobre dos pilars:  

 • la Paraula de Déu, com a expressió del seu pla salvífic, 
 • i els esdeveniments socials que viuen els pobles, els grups i les persones. 

La història no és una mera successió d’esdeveniments sinó l’espai on es realitza el pla de Déu.


Vols participar?


FORMACIÓ

 • Tallers, 
 • Cursos, 
 • Seminaris, 
 • Tertúlies
 • Club de lectura
 • Visites culturals......  

DIÀLEG INTERRELIGIÓS

 • Trobades amb grups d'altres religions
 • Seminaris

COMUNITAT CREIENT

 • Catequesi infantil
 • Formació permanent de joves i adults
 • Celebracions, Eucaristies i pregàries setmanals,
 • Grups de joves i adults, de reflexió i vida
 • Experiència de Pasqua
 • Recessos

 

 

SENDERISME

 • Sortides,
 • Caminades....

 

 

 

 

 

 

 

Més informació...Contacte

 

Adreça:  

Carrer València 244, 3r.  08007 Barcelona

 

Telèfon: 93 487 63 63

 

Correu:   comunitatpassatge@comunitatpassatge.org

 

Web:       www.comunitatpassatge.org 

 

Horari: De dilluns a dissabte de 17,30 a 20,30 hores


Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda