Centre Obert Eixample

EL CENTRE OBERT EIXAMPLE és un servei social bàsic d’atenció a infants i adolescents en situació de risc social o vulnerabilitat, al districte de l’Eixample de Barcelona. Està sota la titularitat de la Fundació Privada Viarany, promoguda per la Institució Teresiana.

Aquest servei es basa en un treball integral amb els objectius següents: 

 • donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat del menor; 
 • afavorir la socialització i la integració social dels menors i de les seves famílies; 
 • prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola; 
 • compensar dèficits socioeducatius; adquirir aprenentatges i competències; 
 • acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles. 

 

#

El Centre Obert és un servei, no residencial, que ofereix 50 places simultànies; per a infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys. Funciona en horari de tarda, fora de l'horari escolar, i les activitats diàries comprenen: acollida i berenar, suport educatiu, joc lliure i tallers amb els que es treballen els hàbits, la competència social i l’educació en valors.

 

L’equip educatiu realitza, a més de les activitats, un seguiment tutorial a partir de PEI (projecte educatiu individual) i plans de treball conjunt amb altres agents (serveis socials bàsics i específics, centres escolars i serveis educatius de zona, i serveis de salut, especialment mental.

 

També s’ofereix una atenció psicològica puntual o de primer diagnòstic, i una atenció i orientació a les famílies respecte a la relació i educació de llurs fills/es. Tot això es realitza a partir d’un PEC (projecte educatiu de centre) concretat en sis programes d’intervenció socioeducativa:

 • educació per a la salut i la higiene;
 • suport al procés d’educació formal;
 • promoció i autonomia personal;
 • competència social, participació i educació en valors;
 • expressió i joc;
 • suport familiar i atenció psicosocial.

 

 


Una mica d'història: 

El Centre Obert neix arran de l'evolució d'un projecte que estructurava una  iniciativa de reforç escolar, que funcionava des d'abans de 1998 dins del Centre Passatge, centre cultural sota la titularitat de la Fundació Viarany. Aquesta iniciativa posava en contacte persones voluntàries amb infants amb necessitats escolars i amb pocs recursos econòmics.

 

Progressivament es va sistematitzant el reforç escolar, es millora el contacte amb els centres escolars, es va professionalitzant la intervenció educativa i es consolida una dinàmica grupal amb les persones voluntàries que hi col·laboren.

 

A partir del curs 2008-2009 es comença a funcionar com a Centre Obert amb professionals, que asseguren l'atenció simultània a un grup de menors en situació de vulnerabilitat o risc social, amb la col·laboració d'un grup important de voluntariat i d'estudiants de psicopedagogia, pedagogia i educació social en pràctiques, així com alumnes en pràctiques de monitors/es de lleure educatiu. 

 

A partir del curs 2011-12 es realitza una reformulació interna del projecte educatiu i de l’organització de l’equip i de les activitats, i es sistematitza la tasca educativa mitjançant els programes socioeducatius i el seguiment individual dels menors atesos, així com de les seves famílies.

 

El curs 2013-2014, en tancar el Centre Passatge la seva seu de Passatge Mercader, es canvia el nom del servei a Centre Obert Eixample, destacant així el territori d’actuació, i es canvia d’ubicació, passant a ubicar-se als espais de l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, amb el qual es manté un conveni de cessió d’espais, amb el vistiplau de l‘Ajuntament de Barcelona. 

El curs 2015-2016 s’amplia la capacitat d’atenció simultània als menors, podent així atendre diàriament un màxim de 50 infants i adolescents, d’un total de 65 atesos pel projecte.   

Més informació a www.centreoberteixample.org 

 


El Projecte Educatiu de Centre   marca els objectius i la metodologia;

i es concreta en els

 Programes Socioeducatius.
Contacte

Adreça: Carrer de Pau Claris, 121 

08009 Barcelona  (a l'Institut Jaume Balmes)

 

Telèfon:  663424194 | 663424011 | 931780005

 

Correu:  coeixample@fundacioviarany.org

 

Web:  www.centreoberteixample.org

 

Atenció telefònica: 

de dilluns a dijous, de 9'00 a 12'00 i de 15'30 a 17'30.

 

Horari d'activitats: de dilluns a dijous, de 17:00 a 20:00,

                                divendres, de 16:30 a 20:00

           


Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda