A temps!

#

A TEMPS! és un projecte d’acompanyament educatiu i formatiu, per a adolescents i joves nouvinguts sense referents familiars al territori, emmarcat dins de l’oferta educativa del Centre Obert Eixample.

 

El projecte cerca ajudar-los en la seva inclusió social en la societat d’acollida mitjançant la formació en el coneixement de la llengua i la cultura, el treball en valors i la competència social.

 

Es concreta en formació en competències bàsiques i transversals per a adolescents de 16 a 18 anys sense referents familiars al nostre país i amb dificultats d’accés al sistema educatiu formal per la seva edat i/o pel desconeixement de les llengües vehiculars de Catalunya.  

 

 

El projecte A TEMPS! ofereix formació en

 

competències bàsiques:

  • descoberta i coneixement de la llengua castellana, 35%
  • descoberta i coneixement de la llengua catalana, 25%
  • competència matemàtica bàsica, 15%)

competències transversals:

  • descoberta i coneixement del país i de la cultura de la societat d'acollida, que inclou formació i orientació laboral bàsica i treball en valors i competència social, 15%.

 S’atenen, simultàniament, dos grups de, màxim, 12 adolescents, per trimestre. Els cursos són trimestrals, amb una durada aproximada de 100 hores cadascun. Això permet la incorporació de nous joves o la derivació dels ja atesos a altres cursos i serveis cada tres mesos. 

 

Més informació:  https://coeixample.wordpress.com/atemps/ 

 


La presentació es carregarà en breus moments.


Contacte

Adreça: 

Carrer de Pau Claris, 121 

08009 Barcelona (a l'Institut Jaume Balmes)

 

Telèfon:  

663.424.011  o 663.424.194 

 

Correu: atemps@fundacioviarany.org

 

Web: www.atemps.org

 

Horari de classes:  de dilluns a dijous, de 15’30 a 17’45


Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda