Els inicis de l'Acadèmia-Internat

Poveda es traslladà personalment a Barcelona el 17 de setembre del 18, per acordar amb el bisbe els termes de la fundació. El prelat havia manifestat el seu interès per crear un centre per a dones estudiants  semblant a l’Obra de les Acadèmies, desconeguda encara a Catalunya.

 

Hi ha una correspondència molt abundant de Poveda amb persones que volien donar suport a la creació de l’Acadèmia Teresiana a Barcelona. Amb l’arribada de Carmen Escario, Eugenia Marco i Catalina Moreno, s’obre aquesta Institució i comencen les seves activitats l’1 d’octubre.

 

Uns mesos més tard, Poveda valora la iniciativa del prelat per a fundar l’Associació de  Santa Eulàlia a fi de “vetllar per l’educació i formació de les noies aspirants al Magisteri i col·laborar amb altres Associacions instituïdes per a aquests mateixos fins”. Concretament es pretenia sobretot possibilitar el manteniment de l’Acadèmia-Internat.  I és que, quan es creà l’Acadèmia de Barcelona, ja feia uns anys que els Internats femenins - molt necessaris en aquella època on no hi havia facilitat de comunicació- s’havien instaurat a les Acadèmies, amb una finalitat clarament pedagògica.

#

Els set viatges de Poveda a Barcelona

17-24 de setembre de 1918.   Poveda arriba per primera vegada a Barcelona, per a entrevistar-se amb el bisbe, Dr. Enric Reig i acollir els membres de la Institució que havien de posar en marxa l’Acadèmia-Internat. 

 

4-12 de setembre de 1921 .  Acompanyat de Josefa Segovia, primera Directora General de la Institució Teresiana, comencen visitant l’Acadèmia. Aquest viatge té, a més, altres objectius: pedagògic i espiritual. Respecte al  primer, ambdós recorren llibreries i cerquen material d’ensenyament, en una ciutat que es considera “pionera” en aquest tema; també visiten l’Escola del Bosc de Vallvidrera.  La vessant espiritual del viatge es refereix al compliment d’un desig personal de Poveda: conèixer Manresa i reviure l’experiència d’Ignasi de Loiola, al costat del riu Cardener. 

 

11-18 d’agost de 1927. Es decideix el trasllat de l’Acadèmia a Passatge Mercader 13-15. Al llarg d’aquest any hi ha diverses cartes a aquesta Casa, animant a professores i alumnes a perseverar en el seu entusiasme apostòlic, propi dels primers cristians. (3 de gener i 5 de juny). Amb aquesta visita dóna suport als treballs realitzats per mantenir oberta aquesta activitat i valora el bon esperit que es respira en tot el grup. De tot això en dóna testimoni en un escrit referint-se a aquesta visita (17 d’agost, en E.E. p. 852)

 

 21 de setembre a 2 d’octubre de 1929: Estada a Montserrat. Allà fa una llarga estona de  pregària, deixant la Institució sota la protecció de la Mare de Déu de Montserrat. Visita  l’Exposició Internacional de Barcelona, especialment el Palau de les Missions, on Carmen Cuesta, membre de la Institució, imparteix una conferència.

 

9-16 de setembre de 1930. Aprofita aquest viatge per aprofundir en les necessitats de l'Acadèmia, que es consolidarà amb la compra de l’edifici el 1931.  Avançant-se  al canvi polític, proposa obrir dos pisos al Passeig de Gràcia, nº 71 per establir -hi “la Casa de la Mestra”.  Rep alguna persona que desitjava conèixer la Institució Teresiana, visita a Sarrià al P. Vidal, S.I., molt amic seu, i al bisbe Dr. Irurita.

 

12-19 de setembre de 1933. En aquest viatge l’acompanya Josefa Segovia. Visiten “La Casa de la Mestra” i comproven el seu desenvolupament. Manté una entrevista amb el Bisbe Dr. Irurita.  Acomiada tres membres de la Institució que marxen a Amèrica: Carmen Cuesta, Pastora Liñán i Julita López.

 

12- 21 de novembre de 1935. Segueix molt a prop les tasques de la Institució a Barcelona. Visita, novament, al Bisbe Irurita. Rep varies visites.   

 

Web Internacional

Web Espanya

Pedro Poveda